صفحه اصلي > خلاصه کتاب > خلاصه کتاب نظری های جامعه شناسی مدرن نوشته ریتزر و داگلاس ترجمه خلیل میرزایی

خلاصه کتاب نظری های جامعه شناسی مدرن نوشته ریتزر و داگلاس ترجمه خلیل میرزایی


18 بهمن 1395, 21:18. نويسنده: admin
خلاصه کتاب نظریه های مدرن جامعه شناسی یکی از کتاب های پایه و مهم جامعه شناسی در مقطع کارشناسی، ارشد  و دکتراست. این کتاب یکی از منابع مهم آزمون ارشد و دکترای جامعه شناسی است.  این کتاب ویرایش جدیدی از کتاب ریتزر است که توسط خلیل میرزایی ترجمه شده است  و در ۸۳ صفحه خلاصه برداری شده است.
توجه : این خلاصه کامل بوده و تنها شامل اضافات جدیدی است که در ویرایش جدید به کتاب ریتزر اضافه شده است. 
نوع فایل:pdf
 حق نشر دارد.
احتمال وجود غلط های تایپی وجود دارد.
دلیل افزایش قیمت: هزینه اساتید و هزینه تایپ

خلاصه کتاب نظری های جامعه شناسی مدرن نوشته ریتزر و داگلاس ترجمه خلیل میرزایی

 بازگشت